Saturday, June 16, 2007

మానవ నైజం

ఇతరులభివౄద్దిని కన్నులారగాంచి
ఈర్ష్యమూలంబున ఇలలోన జనులు
తన ఉనికికే అది బహు ప్రమాదంబని
తలపోతురు మిగుల నిత్యంబు మదిలో

ఎన్నెన్నొ గత జన్మల శుభాశుభ కర్మల
ఫలితమెరుంగని అజ్ఞాన నరులు
పొరుగు సంపద జూసి సంతసంబొందక
తనకు లేదటంచు తెగ కుమిలిపోదురు

ఎంతవారికిలను అంత ఆలోచనే
అరయ మనస్తత్వ శాస్త్రమెరుగ
తానున్న స్థితిలోనె ఇతరులుండాలని
మానసంబున తెగ ఆరాటపడుదురు

ఆదర్శ మార్గాన పయనింప బూనిన
ఓర్వలేని జనులు కొందరిలను
ప్రోత్సహించుట మాని నిందింప జూతురు
లోకరీతిని పరికింప సత్యమిలను

అందరి హృదిలోని పరమాత్ముడొక్కడని తెలయక
తమ మార్గమే గొప్పదని తర్కించుదురు జనులు
ఊర్ధ్వమానసాన పయనించి చూడగా
విశ్వవ్యాపితమైన విశ్వేశ్వరుండొక్కడే !

- నాగులవంచ వసంత రావు

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home