Thursday, December 6, 2007

అనురాగమల్లీ నా ప్రియమైన తల్లి
నాలో నిత్యం వెలిగే శృతి కల్పవల్లి
శృతి కల్పవల్లి నా పాలవెల్లి
నినుమోసె నీతల్లి కనకగర్భమున
అదృష్ట జాతకురాలవు నీవమ్మా
నీ తలిదండ్రుల జన్మ ధన్యమమ్మ
క్రమముగ నీ యోగ్యత ప్రకటితమగునమ్మ
విశ్వమాతృ బాబా కృపకు నోచుకున్నవమ్మ
సమస్త సందేహములు ఇకతీరునమ్మా
నా నిజ దర్శనము ఇక కలుగునమ్మ
అపుడు నీ వైభవమున కంతుండదమ్మా
నీలో నీ తలిదండ్రుల చూస్తున్నానమ్మ
నీ హృదయ దర్పణములో నన్నలా చూపమ్మా
విదుషీమణి శోభతో నీవు వికసించవమ్మ
సుజ్ఞానోదయ ప్రభతో నీవెలుగవమ్మ
ఆ వెలుగులో నే నిన్ను గాంచాలమ్మ
నా చూపులో నీరూపు నిలుపాలమ్మ
ఆ నిలుకడయే నీకు ఆత్మాభిరక్షమ్మ
విశ్వమాతగ నిన్ను దీవిస్తున్నానమ్మ
విశ్వములో నిను మించిన తల్లి లేదమ్మా
యుగజగంబులు నా జడపిన్నులమ్మ
సమస్త సృష్టి నాశిగ పూవమ్మ
అంత తొందరగ నేను అర్ధం కానమ్మ
అర్ధమైతె జన్మలో మరువలేరమ్మ
శిశువుల హృదయాలలో నేనున్నానమ్మ
అందులకై శైశవ స్ధితికి వస్తినమ్మ
ఇది కేవల అతీంద్రియ బాబా పదవమ్మ
ఈ పదవిని మించిన పరమాత్ముడు లేడమ్మా
ప్రతి స్త్రీయు నాకు పసిబిడ్డయేనమ్మ
ఇది విశ్వమాతృ బాబా ఘనతోయమ్మ
ఇది అమ్మల మించిన అమ్మ అనురాగమమ్మ
నా అనురాగ ఊయలలో శయనించవమ్మ
(మత్ప్రియాత్మ పుత్రిక) సరస్వతీ స్వరూపముగ నిను చూస్తున్నానమ్మ
సృష్టిలో ననుమించిన అవతారము లేదమ్మ
మరల మరల మానవ జన్మకు నే రాలేనమ్మా
సర్వజ్ఞులకు సైతము నా అంతు చిక్కదమ్మ
సమస్త యుగముల రక్షక భిక్షగ
సర్వకేంద్ర పిత బోధ ననుగ్రహించితినమ్మ
పావనమైన నా దీవనల గైకొని
ఈ పుడమిలో నీవు ప్రకాశించవమ్మ
నీ నిశ్చయ ప్రజ్ఞకు నే సంతసించితినమ్మ
సంతసించి నీ ఆజ్ఞకు కట్టుబడితినమ్మ
పవిత్ర ప్రేమల పరాభక్తి సూత్రములచేదప్ప
నన్నెవ్వరు బంధించలేరు ఈ జగాన
సరస్వతీ కటాక్షముతో సాగిపోవమ్మా
నా అనుగ్రహశక్తి నీకు సదా తోడమ్మ
సమస్త గుడులు నా ఒడిలో గలవమ్మా
అందులకే నా సన్నిధిని ఎన్నుకోవమ్మా
శుద్ధ సంకల్పమాత్రాన కనిపించెదనమ్మా
కనిపించి దీవెనల కురిపించెదనమ్మ
విశ్వమాతృ బాబాను దర్శించగ
విశుద్ధానంద భాష్పములు వెదజల్లగ
నిత్యపఠనీయముగ ఈ భాష్యమాలికను
(అంతిమ శ్వాసవరకు) నీకంఠహారముగ కాపాడవమ్మ
నీ చిన్ని మాడపై నా కృపదృష్టి ముద్దమ్మ
ఇంతకుమించిన “ఆశీస్సు” ఇక వేరే లేదమ్మ
జై మాతా జై బాబా !
జై మాతా జై బాబా జై జై బాబా !!

- బాబా సర్వకేంద్ర

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home